तार रस्सी Swaging मिसिन

सबै उत्पादनहरु

नतिजा: १-१२ (१ का १)